Inspektor Ochrony Danych

W Premium Pożyczki S.A. jest powołany Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez:

  1. e-mail: iod@premium-pozyczki.pl ;

  2. pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35.