Polityka prywatności

Zapewniamy prywatność osób odwiedzających niniejszą witrynę internetową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, zgodnie z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę internetową (https://premium-pozyczki.pl) jest Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449031, NIP: 7792411224, REGON 302335818, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł opłaconym w całości.

 2. Podanie danych osobowych przez Państwa na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolne.

 3. Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest szyfrowana. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem innych osób. Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.

 4. Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu wykonania usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa lub innych prawnie usprawiedliwionych celów Premium Pożyczki S.A.

 5. Państwa dane  mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Państwa dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane. Dane mogą zostać powierzone między innymi przedsiębiorcom windykacyjnym, informatycznym, świadczącym usługi pocztowe lub archiwizacyjne.

 7. Dodatkowo, dane na temat odwiedzających niniejszą stronę internetową mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, które pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 8. Z niniejszej witryny korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu.

 10. W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@premium-pozyczki.pl lub pisemnie Premium Pożyczki S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35.

Polityka „Cookies”

 1. Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane „Cookies”. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji „Cookies”, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

 2. Poprzez pliki „Cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki „Cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „Cookies” mogą być również wykorzystane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

 4. Stosowane są co do zasady dwa rodzaje plików „Cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 5. Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują „Cookies” w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniu użytkowników. Informacje, które „Cookies” generują o Państwa aktywności na stronie są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie.

 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Premium Pożyczki S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.