FAQ

 1. Jakie formalności trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę w Premium Pożyczki S.A.?

  Aby otrzymać pożyczkę gotówkową należy spełnić wszystkie z poniższych warunków:

  • ukończone 18 lat,
  • stałe źródło dochodu,
  • aktualny numer telefonu,
  • wyrażenie zgody na weryfikację w bazach,
  • pozytywna ocena zdolności kredytowej,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz ważnego dowodu osobistego,
  • miejsce zamieszkania na obszarze działania Premium Pożyczki.

  Jeżeli z uwagi na kwotę zawieranej umowy będzie wymagane potwierdzenie osiąganych dochodów, Przedstawiciel Premium Pożyczki poinformuje jakie dokumenty należy uzupełnić.

 2. Jak skontaktować się z Przedstawicielem Premium Pożyczki S.A.?

  Poniżej wskazujemy trzy możliwości:

  1. Telefonicznie, dzwoniąc na infolinię pod numer 61 623 34 44.
  2. Poprzez wiadomość sms o treści POŻYCZKA pod numer 605 052 769, po wysłaniu wiadomości należy oczekiwać na kontakt ze strony Przedstawiciela Finansowego.
  3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakładce kontakt, po uzupełnieniu i wysłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na kontakt ze strony Przedstawiciela Finansowego.
 3. Na jakich terenach funkcjonuje Premium Pożyczki S.A.??

  Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz wielkopolskie.

 4. Czy osoby zadłużone również mają szansę na otrzymanie pożyczki w Premium Pożyczki S.A. ?

  Tak, ale decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie indywidualnej oceny zdolności kredytowej Klienta.

 5. Czy istnieją dodatkowe ukryte koszty w Premium Pożyczki S.A.?

  Nie, wszystkie koszty są wskazane w umowie pożyczkowej.
  Zależy nam, aby Klienci świadomie korzystali z naszej oferty, a umowa była dla nich przejrzystym dokumentem.

 6. Czy można odstąpić od umowy pożyczkowej?

  Należy niezwłocznie powiadomić o tym centralę Premium Pożyczki, telefonicznie pod numerem 61 623 34 44 lub wysyłając wiadomość SMS pod numer 605 052 769.

 7. Co zrobić, jeżeli Przedstawiciel nie zjawił się po odbiór raty?

  Należy niezwłocznie powiadomić o tym centralę Premium Pożyczki, telefonicznie pod numerem 61 623 34 44 lub wysyłając wiadomość SMS pod numer 605 052 769.

 8. Jak powinny być dokumentowane wpłaty na poczet spłaty pożyczki?

  Dowodem potwierdzającym wpłatę gotówkową jest wpis dokonany w Karcie Spłat Klienta lub pokwitowanie, które zawiera następujące informacje: datę wpłaty, kwotę wpłaty oraz czytelny podpis odbierającego gotówkę Przedstawiciela Finansowego albo potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego.

 9. Czy oprócz Karty Spłat Klienta otrzymam informację o zaksięgowanych wpłatach?

  Tak, po każdej dokonanej wpłacie wysyłana jest wiadomość SMS oraz raz w miesiącu z podsumowaniem wpłat. Wiadomość wysyłana jest automatycznie pod wskazany w umowie pożyczkowej numer telefonu.