Wyniki finansowe

Wyniki finansowe
RZiS 01.01.2014 – 31.05.2014
Wyniki Finansowe I Półrocze 2014
Wyniki finansowe 2014
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Za Rok 2014
Raport Uzupełniający Do Badania SF Za Rok 2014
RZiS I półrocze 2015
Bilans I półrocze 2015
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Za Rok 2015
Wyniki finansowe 2015
Sprawozdanie Finansowe 2016
Raport Biegłego Badanie Bilansu 2016
Wyniki Finansowe I Półrocze 2017
Wyniki Finansowe III Kwartał 2017
Wyniki Finansowe 2017
Sprawozdanie z działalności 2017
Opinia biegłego rewidenta