Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 15.05.2014
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21.05.2015
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 14.06.2017