Relacje inwestorskie

Publiczna oferta Obligacji serii F PREMIUM POŻYCZKI S.A.

W dniu 17 czerwca zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną obligacji na okaziciela serii F spółki PREMIUM POŻYCZKI S.A. Funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski W Investments S.A.
Więcej informacji znajdziesz w Zakładce Obligacje, lub pod linkiem: http://www.dm.wi.pl/#!/pl/premium-pozyczki

Zakładka „Relacje inwestorskie” to platforma na której informujemy o bieżącej działalności Spółki. Przedstawiamy wyniki finansowe, plany i strategie. Chcemy zapewnić inwestorom, akcjonariuszom, oraz innym uczestnikom rynku finansowego łatwy dostęp do przejrzystych i kompletnych informacji o działalności Premium Pożyczki S.A. Dbając o powierzone zaufanie będziemy tu publikować wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji Spółki.

Informacje podstawowe

PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
Tel. 61 623 34 44
e-mail: biuro@premium-pozyczki.pl
www.premium-pozyczki.pl
NIP 7792411224
REGON: 302335818
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000449031, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł.