Władze Spółki / Rada Nadzorcza

 

Władze Spółki

Zarząd

  • Waldemar Szulist – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Andrzej Brzeski – Przewodniczący
  • Tomasz Wysocki – Vice-przewodniczący
  • Janusz Bigus – Członek